Ontwerp voorstel gepresenteerd in boekje
Godfried Vonk beoordeelt drukproef
Boodschappentas met logo Zevenaar - ontwerp
Kaartje paspoortverlenging
Envelop
Servies
Dakterras op gemeentehuis
Dakterras op gemeentehuis bovenaanzicht
Belettering op vrachtwagen
Kleding achter
Kleding voor
Logo op raam gemeentehuis
Logo op vlag - ontwerp
Zuil bij ingang gemeentehuis
Logo op kliko
Wegwies - interne publicatie - coverillustratie
Wegwies - interne publicatie - illustratie
Wegwies - interne publicatie - illustratie
No items found.

Gemeente Zevenaar

Het ontwerp toont de letter Z gemaakt van 12 strepen. Iedere streep symboliseert een kern van de gemeente. Zo vormen alle kernen samen de gemeente Zevenaar. Het woord ‘Zevenaar’ sluit mooi aan op het beeldmerk. Een dynamisch eigentijds logo met een betrouwbare uitstraling.

Het ontwerpproces

Allereerst hebben we ons verdiept in de geschiedenis van de stad Zevenaar en de beeldmerken die in het verleden zijn gebruikt. De eerste naam waaronder Zevenaar in de oude bronnen genoemd wordt is Subenhara (1047), dat al snel wordt geschreven als Sevenharen (1200) en Zevenare (1256). Hara is een oud woord voor zandrug of heuvelrug, dus de betekenis van ‘Subenhara’ kan zijn ‘zeven zandruggen’. Het is niet ondenkbeeldig dat Zevenaar is ontstaan op hogere zandruggen, oude beddingen van de rivier. (Zo zie je maar dat Zevenaar veel gemeen heeft met het oude Rome, dat ook op zeven heuvelen is gesticht…) Al snel is blijkbaar de betekenis van ‘hara’ verloren gegaan, en heeft men dit geïnterpreteerd als ‘aren’.

Zeven aren komen we tegen op een klok van de Ontmoetingskerk (de voormalige Hervormde kerk) uit 1670. Een mooi symbool dat staat voor vruchtbaarheid, de lente en voorspoed. Samen met het heilige, maar ook geluksgetal 7 vormt dit een uiterst sterke combinatie! De letter Z is veel ouder. De oudste afbeelding dateert uit 1515 op het schepenzegel van de stad. In 1698 kwam een zegel met drie keer de letter Z op een schild.

De drie letters Z en de zeven aren zijn nu nog terug te vinden in de gevelsteen van het oude gemeentehuis.

De toekomst

Door de schaalvergroting wordt de nieuwe gemeente Zevenaar een krachtige gemeente met een sterke regiofunctie. Door de doortrekking van de A15 en de verbeteringen aan de A12 wordt de gemeente beter ontsloten, zowel naar het westen van Nederland als het belangrijke Duitse achterland. De nieuwe outlet biedt economische kansen en maakt Zevenaar in een veel groter gebied een aantrekkelijke dagbestemming. Het centrum van de stad zal gaan floreren mits er een kwalitatief hoogwaardig winkelaanbod komt en culturele activiteiten worden gestimuleerd. De prachtige groene ommelanden zullen meer mensen lokken die op zoek zijn naar rust en natuur. Kortom: de toekomst van Zevenaar is zonnig.

De gemeentelijke organisatie wil deze gunstige ontwikkelingen met een open blik begeleiden. Dit wordt bereikt door goed te luisteren naar wat er leeft, als verbindende factor aanwezig te zijn, gastvrij te zijn en service op maat te bieden, en als serieuze, betrokken, klantgerichte partner resultaatgericht te werken.

Conclusie

De stad Zevenaar is verreweg de grootste kern binnen de nieuwe gemeente. Het is het centrum met de meeste voorzieningen, en de naamgever van de nieuwe gemeente. Daarom hebben we gekozen om te gaan ontwerpen met het oudste kenmerk van de stad Zevenaar, namelijk de letter Z, om zo een continuüm met het verleden tot stand te brengen. In die zin valt dit ontwerp in categorie 1: Heraldische logo’s, subcategorie b: een afgeleide ervan . Maar ook onder categorie 5: typografische logo’s (zie uitgave en studie door Ontwerpkantoor ‘Gemeente Zevenaar presentatie nieuw logo’).

Om te benadrukken dat alle twaalf kernen belangrijke bouwstenen zijn van de nieuwe gemeente heeft dit getal een belangrijke rol gespeeld in ons ontwerp. Ongeveer op de manier zoals in de Amerikaanse vlag de dertien strepen staan voor de dertien oorspronkelijke staten die zich in 1787 verenigden, en de 50 sterren staan voor de huidige 50 staten.

Opdrachtgever
Gemeente Zevenaar
Categorie
Identiteit