No items found.

Tijdschrift InBrabant

Ontwerpkantoor heeft dit tijdschrift ontworpen in samenwerking met de redactie van InBrabant, in opdracht van Erfgoed Brabant.

Erfgoed Brabant is het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in de provincie Noord-Brabant. Missie: Het verankeren van erfgoed als voedende waarde in de samenleving in met name Noord-Brabant door het bevorderen van erfgoedbewustzijn, het ondersteunen van erfgoedwerkers en het verbinden van erfgoednetwerken. Erfgoed Brabant wil bijdragen aan inhoudelijke kennisopbouw en –overdracht over erfgoed voor allerlei doelgroepen, met name erfgoededucatie in het basisonderwijs.

Opdrachtgever
Erfgoed Brabant
Categorie
Tijdschriften