Busbelettering LandschapsBeheerploegen
Drie verwante logo's bij elkaar: Landschap Erfgoed Utrecht, Mooisticht en LandschapsBeheerploegen
Drie verwante logo's bij elkaar: Landschap Erfgoed Utrecht, Mooisticht en LandschapsBeheerploegen
No items found.

LandschapsBeheerploegen

Hoe uitgebreid kan een huisstijl zijn? Heel uitgebreid. Tien jaar geleden maakten we het beeldmerk van Landschap Erfgoed Utrecht. Twee jaar geleden het beeldmerk van MooiSticht: partner en adviseur bij het bevorderen en instandhouden van ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht. En nu is daar nummer drie in de reeks: LandschapsBeheerploegen.

Een zelfstandige stichting binnen Landschap Erfgoed Utrecht. Ze beheren knolbomen, hoogstamfruitbomen, houtsingels en poelen. Ze helpen bij de ontwikkeling van beplanting en landschapselementen op landgoederen, buitenplaatsen, natuurterreinen en boerenerven.

Ontwerpkantoor ontwierp het beeldmerk dat een afgeleide is van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht. Het is vrij bijzonder dat in de loop der jaren een logo zich ontwikkelt tot een reeks. Normaal gesproken zou je ontwerpen vanuit een reeks, maar zo is het niet gegaan. Ontwerpkantoor speelt steeds opnieuw in op de nieuwe situatie. Elke bedrijf afzonderlijk moet zich kunnen identificeren met zijn eigen beeldmerk. Maar met elkaar moeten ze één grote familie zijn als het gaat om visuele herkenbaarheid.

Opdrachtgever
LandschapsBeheerploegen
Categorie
Identiteit